Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Galeria rok 2022

Obiad Wspólnoty Ewangelii, 16 X 2022


Męskie spotkanie. 01 X 2022


Nabożeństwo Wspólnoty Ewangelii, 28 VIII 2022


Chrzest Natana i Dawida, 27 VIII 2022


Piknik Wspólnoty Ewangelii, 27 VIII 2022


Seminarium "Więcej z Biblii", Eschatologia. Maj 2022