Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Pastor Zboru Wspólnota Ewangelii z siedzibą w Skoczowie przy ul. Stalmacha 24G.
 2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach
  działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą
  w Warszawie ul. Sienna 68/70.
 3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
 6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
 7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).